Menu

Výjimka ze zákazů předjíždění pro kamiony

Od 19. 3. 2020, 18:00 hod. na dobu 60 dnů je na příhraničních úsecích dálnic D1, D2, D5, D8 a D11 omezena doprava nákladních vozidel nad 3,5 t ve směru k hraničním přechodům, a to zákazem předjíždění pro nákladní automobily.

Výjimku z tohoto zákazu mají vozidla užitá při:

a) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,
b) přepravě živých zvířat,
c) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,
d) přepravě poštovních zásilek,
e) přepravě zdravotnického a biologického materiálu, léků a materiálu pro jejich výrobu.

Důvodem tohoto omezení je eliminace tvorby kolon na hraničních přechodech a upřednostnění vybrané přepravy, která to z povahy věci vyžaduje.

Kontakt

Telefon: +420 272 659 920
Mobil: +420 739 900 000
E-mail: info@k95.cz

Simply Safe s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00, Praha 2

IČO 26775051
DIČ: CZ26775051