Menu

Ke stažení

POKYNY K 561/2006

Pokyn č1

Pokyn č1

Výjimka doby odpočinku a max dobu řízení

Pokyn č2

Pokyn č2

Doba jízdy na místo, které není obvyklým místem převzetí vozidla

Pokyn č3

Pokyn č3

Příkaz přerušit přestávku

Pokyn č5

Pokyn č5

Formulář potvrzení o činnostech

Pokyn č6

Pokyn č6

Vykazování času stráveného na trajektu (vlaku)

Pokyn č7

Pokyn č7

Význam slov “ každých 24 hodin

Pokyn č8

Pokyn č8

Výjimečné situace, kdy je přípustné řízení bez karty řidiče

NAŘÍZENÍ EU

561/2006

561/2006

O harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti tykajících se silniční dopravy

581/2010

581/2010

Stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče

165/2014

165/2014

O tachografech v silniční dopravě

403/2016

403/2016

Kvalifikace nejzávažnejších porušení v silniční dopravě

“DŮLEŽITÉ”

“DŮLEŽITÉ”

Rozhodnutí komise o formulářích 2007/230/ES

ZÁKONY ČR

111/94

111/94

Zákon o silniční dopravě

247/2000

247/2000

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

589/2006

589/2006

Zákon, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

168/2002

168/2002

Nařízení vlády č. 168/2002 kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů

247/2000

247/2000

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Kontakt

Telefon: +420 272 659 920
Mobil: +420 739 900 000
E-mail: info@k95.cz

Simply Safe s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00, Praha 2

IČO 26775051
DIČ: CZ26775051