Menu

Profesní školení

Staňte se mistrem silnic

PROFÍKEM JEDINĚ S PROFESÁKEM

Průkaz profesní způsobilosti musí mít každý řidič, který dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), řídí vozidlo zařazené do skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E. Můžeme tedy říci, že ho musí mít všichni s výjimkou těch, kteří řídí vozidlo:

Pokud nepatříte k výše vyjmenovaným případům (jichž je menšina), průkaz profesní způsobilosti budete opravdu potřebovat a my jsme zde proto, abychom Vám s ním pomohli.

MÁM JIŽ PROFESNÍ PRŮKAZ
7 h
Pravidelné školení

Nabízíme Vám tematické profesní školení, které musí absolvovat každý aktivní řidič v průběhu platnosti profesního průkazu, což je 5 let. Pro prodloužení platnosti profesního osvědčení nevykonává řidič žádnou zkoušku, ale na základě potvrzení o absolvování tematických profesních školení žádá o prodloužení platnosti profesního osvědčení na dalších 5 let.

45 h
Rozšiřující školení

Nabízíme Vám tematické profesní školení, které musí absolvovat každý aktivní řidič v průběhu platnosti profesního průkazu, což je 5 let. Pro prodloužení platnosti profesního osvědčení nevykonává řidič žádnou zkoušku, ale na základě potvrzení o absolvování tematických profesních školení žádá o prodloužení platnosti profesního osvědčení na dalších 5 let.

Zobrazit termíny školení
MĚL JSEM KDYSI PROFESNÍ PRŮKAZ

Profesní průkaz získáte na základě absolvování vstupního školení v akreditovaném školicím středisku. Vstupní školení se provádí většinou v rozsahu 140 hodin a je zakončeno závěrečným testem. Mladíkům zákon předepisuje školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin, rovněž s povinností projít úspěšně testem na obecním úřadě. Pokud byste chtěli získat profesní průkaz rychle a bez zkoušek, zavolejte nám! Třeba právě vy patříte do skupiny řidičů, kteří mohou získat „profesák“ už po absolvování 35 hodin školení!

NEMÁM A NEMĚL JSEM NIKDY PROFESNÍ PRŮKAZ

Profesní průkaz získáte na základě absolvování vstupního školení v akreditovaném školicím středisku. Vstupní školení se provádí většinou v rozsahu 140 hodin a je zakončeno závěrečným testem. Mladíkům zákon předepisuje školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin, rovněž s povinností projít úspěšně testem na obecním úřadě.

  • Získal jsem řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C a C+E před 10. zářím 2009 a chci získat profesní způsobilost na základě kurzu pravidelného školení v délce 35 hodin.
  • Získal jsem řidičské oprávnění skupiny D1, D1+E, D a D+E před 10. zářím 2008 a chci získat profesní způsobilost na základě kurzu pravidelného školení v délce 35 hodin.
  • Pozbyl jsem profesní způsobilosti tím, že jsem nevykonával své povolání řidiče, ale chci se k němu vrátit, proto chci opět získat průkaz profesní způsobilosti na základě kurzu pravidelného školení v délce 35 hodin.
  • Nikdy jsem nevlastnil průkaz profesní způsobilosti a řidičské oprávnění na skupiny vozidel C1-CE jsem získal až po 10. září 2009, nebo pro skupiny vozidel D1-DE po 10. září 2009. Proto se chci přihlásit na vstupní školení v základním rozsahu 140 hodin, nebo rozšířeném o délce 280 hodin.

NEMÁM A NEMĚL JSEM NIKDY PROFESNÍ PRŮKAZ

Kontakt

Telefon: +420 272 659 920
Mobil: +420 739 900 000
E-mail: info@k95.cz

Simply Safe s.r.o.
Na Folimance 2155/15
120 00, Praha 2

IČO 26775051
DIČ: CZ26775051